מערכת קריאת אחות

  • מארח סיעוד קווי בסין במערכת קריאת אחות בבית החולים

    מארח סיעוד קווי בסין במערכת קריאת אחות בבית החולים

    המערכת קריאת אחותהינו מתקן עזר לשיפור רמת הניהול ורמת השירות של בית החולים.המערכת צריכה לעבוד ברציפות במשך 24 שעות.זה דורש שיעור כשל נמוך, ביצועים יציבים ואיכות אמינה.מערכת אינטרקום שיחות אינטליגנטית רפואית מיוחדת מבוססת על בית החולים הצורך נועד לפתור את המגע בין מאושפזים לצוות רפואי במחלקה.המערכת מורכבת ממארח, הרחבה, מסך תצוגה, מחשב עזר ורכיבים אופציונליים המיישמים פונקציות ספציפיות מסוימות.

  • בית חולים לייצור מקצועי בסין מערכת קריאת אחות לאחות לאחות צלצול אלחוטי

    בית חולים לייצור מקצועי בסין מערכת קריאת אחות לאחות לאחות צלצול אלחוטי

    מערכת קריאת האחות היא מתקן עזר לשיפור רמת הניהול ורמת השירות של בית החולים.המערכת צריכה לעבוד ברציפות במשך 24 שעות.זה דורש שיעור כשל נמוך, ביצועים יציבים ואיכות אמינה.מערכת אינטרקום שיחות אינטליגנטית רפואית מיוחדת מבוססת על בית החולים הצורך נועד לפתור את המגע בין מאושפזים לצוות רפואי במחלקה.המערכת מורכבת ממארח, הרחבה, מסך תצוגה, מחשב עזר ורכיבים אופציונליים המיישמים פונקציות ספציפיות מסוימות.